302 nya coronafall i Finland – nationella incidensen nu över 45

Finlands coronaincidens har ökat drastiskt till 45,5 under de senaste 14 dagarna. Under föregående 14 dagar var incidensen 19,5.

Coronaläget har försämrats i Finland och de senaste dagarna har omkring 300 nya coronafall rapporterats dagligen.
Institutet för hälsa och välfärd meddelar om 302 nya coronafall på fredagen. Det innebär att totalt 97 651 personer testat positivt sedan epidemins början.
Incidensen, alltså antalet nya coronafall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna, har stigit till 45,5. Under de föregående 14 dagarna var den nationella incidensen 19,5.
Incidensen är högst, 85,8, i Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt. Endast ett av landets sjukvårdsdistrikt, Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt, har incidensen 0,0.
Incidensen i Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt är för tillfället 26,0, i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 74,5 och på Åland 6,6. Institutet har inte rapporterat någon siffra för incidensen i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt på fredagen.
För tillfället vårdas 42 coronapatienter på sjukhus runtom i landet. 8 av dem behöver intensivvård.
Institutet har övergått till att uppdatera siffrorna för antalet coronarelaterade dödsfall endast en gång per vecka. Enligt den senaste uppdateringen i onsdags har totalt 976 personer i Finland mist livet på grund av covid-19.
Enligt den senaste uppdateringen på torsdagen har sammanlagt 3 412 775 finländare fått den första vaccindosen, vilket motsvarar omkring 61,1 procent av befolkningen. Cirka 22,0 procent av befolkningen har fått också den andra dosen.

Så här rapporteras coronasiffrorna

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.
I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.
Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.
Från och med den 28 juni rapporterar institutet de dödsfall som kommit in via registret över smittsamma sjukdomar. Tidigare byggde siffrorna på rapporter från sjukvårdsdistrikten.

ANDRA LÄSER