Än finns det rum för den som vill sjunga Queen

Västra Nylands sång- och musikförbunds stora Queenprojekt drar i gång på allvar efter sommarpausen. Fortfarande välkomnas nya sångare till projektet, som redan består av nästan 150 sångare i blandad ålder.

Tanja Ljungqvist är ny producent för VNSMF:s Queenprojekt, som musikaliskt leds av Teddy Granroth.
Mira Strandbergmira.strandberg@vastranyland.fi
19.08.2022 13:16
Höstens och vårens stora körsatsning i regionen är det stora Queenprojekt som Västra Nylands sång- och musikförbund har dragit i gång. Projektet går ut på att engagera skolungdomar att tillsammans med vuxna körsångare göra en konsert med låtar av det legendariska bandet Queen. Målet är en masskonsert i Ekenäs bollhall i vår.
Terminens första övning är söndag 28.8 i seminarieskolan i Ekenäs. Därefter övas sista söndagen i månaden hela hösten. Alla som sjunger i någon kör som hör till västra Nylands sång- och musikförbund (VNSMF) får komma med, liksom elever i svenska skolor i Västnyland. Projektet är riktat till dem som går i tredje klass och uppåt.
– Vi har över 80 anmälda ungdomar, och kring sjuttio vuxna med i projektet, säger Teddy Granroth som leder projektets musikaliska del.
Det är också han som har arrangerat Queenlåtarna för kör.
Projektet har fått en ny producent, Ingåbon Tanja Ljungqvist.
– Jag är själv körsångare och tycker det är viktigt att jobba för att barn ska sjunga i kör. Det tilltalar mig att jobba för ett kreativt projekt.
Ljungqvist ska sköta de praktiska arrangemangen kring projektet och hålla kontakt med deltagarna.

Övningar för Queenprojektet ordnas 28.8, 29.9, 30.10, och 27.11. Klockslagen är 12-15 för vuxna och 13-15 för barn och ungdomar. Augustiövningen ordnas i seminarieskolan i Ekenäs, platsen för de övriga övningarna är oklar.