Fler företag vill öppna på jordpiren – både mat och dryck på menyn nästa år

Nästa sommar kan besökare i Ingå få köpa både mat och dryck på jordpiren i småbåtshamnen. En företagare vill servera mat i anslutning till den containerbar som gjorde debut i somras. Nästa år vill barägarna utvidga sitt område.

För att jordpiren ska utnyttjas till fullo har Ingå kommun låtit göra en helhetsplan för jordpiren. Arkitektbyrån JS Bygg & Design föreslår att alla nyetableringar på jordpiren görs i containrar, för att de är lätta att flytta, förmånliga att bygga och gör det möjligt för nya företagare att starta verksamhet snabbt. Alla containrar ska ha samma modell och färgsättning för att helhetsintrycket ska bli snyggt.
Enligt planen ska företagen erbjudas områden på 150 kvadratmeter, och hyreskontrakten ska gälla i fem år.
Utöver den containerbaren, som fungerade på piren i somras, har en annan företagare redan hört sig för om möjligheten att starta verksamhet på piren. Företaget vill servera mat i anslutning till baren, i samarbete med företaget som driver drinkbaren.
För att planen ska kunna förverkligas måste kommunen bredda gångvägen på piren, flytta belysning och göra grönarbeten. Utgifterna ligger på mellan 10 000 och 15 000 euro. Kommunen räknar med att få 2 000 euro i hyra per företag varje år.
Kommunstyrelsen i Ingå behandlar planen för jordpiren vid sitt möte på måndag.

ANDRA LÄSER