De västnyländska ägarkommunerna föreslås säga upp avtalet med Novago – "Bästa sättet att omförhandla"

Raseborgs stadsdirektör föreslår för stadsstyrelsen att stadens ägaravtal med Novago företagsutveckling Ab sägs upp. Stadsstyrelsen ska ta ställning till frågan på torsdag. Frågan är också aktuell i de övriga ägarkommunerna.

Raseborg föreslås säga upp aktieägaravtalet med Novago så att det upphör senast den 31 december 2024. Under övergångstiden ska ägaravtalet omförhandlas. Även i de andra ägarkommunerna är frågan aktuell.
Raseborg borde säga upp avtalet med det kommunalt ägda bolaget Novago företagsutveckling. Det föreslår stadsdirektör Ragnar Lundqvist för stadsstyrelsen som möts i morgon torsdag. Avtalet skulle upphöra senast den 31 december 2024.

ANDRA LÄSER