Besökt ett bibliotek, låna från tolv

Goda tider väntar biblioteksanvändare i västra och östra Nyland. I mitten av september lanseras ett nätverk som är resultatet av ett samarbete mellan tolv bibliotek.

Nytt system. Lisa Strömsholm säger att förändringarna i biblioteket är positiva ur kundens synvinkel. Bland annat har man i fortsättningen till gång till flera böcker.
Jesper Sundström
22.08.2018 10:01
Det så kallade Helle-nätverket har planerats en längre tid och tanken var att Lukasbiblioteken (biblioteken i Hangö, Raseborg, Sjundeå och Ingå) skulle ansluta under slutet av 2017. Det lyckades inte, i stället lanseras nätverket i september i år. Helle-nätverket är en sammanslagning av Porsse-, Agricola och Lukas-biblioteken. Porsse-biblioteket bestod av Borgnäs, Sibbo, Borgå och Askola, medan Lovisa, Mörskom samt Lappträsk har hört till Agricola-biblioteket. Det tolfte biblioteket som ingår i Helle-nätverket är Pukkila.
– Lukasbiblioteken är de sista att ansluta till Helle och nu återstår i princip endast ett byte av bibliotekssystemet. Det görs 4–13.9 och då är alla Lukas-bibliotek stängda. Däremot är läse- och datasalen öppen i Ekenäs, säger bibliotekarie Lisa Strömsholm på Ekenäs bibliotek.
Inga lån förfaller under tiden 4–24.9.
– Det är möjligt att hämta böcker till återlämningslådan men vi kan inte registrera dem förrän systemet fungerar, säger Strömsholm.

Stora möjligheter

Även om biblioteken får ett nytt system så borde det inte orsaka några problem för kunderna. Enda gången det kan krävas en insats är om en kund har lånekort till två bibliotek i det nya nätverket. I så fall måste man bestämma sig för ett av dem.
– Överlag är det här positivt för kunderna. Nu kan man låna och beställa böcker från alla bibliotek i nätverket. Det här gäller också e-resurserna. En annan fördel är att en bok som har lånats i ett bibliotek kan lämnas in i ett annat, säger Strömsholm.
Dock lönar det sig att hämta tillbaka böckerna i tid. Samtidigt som Helle lanseras, uppdateras också förseningsavgifterna. Detsamma gäller regler för reserverade böcker.
– Förut har det tagits en klumpsumma som ersättning för en försenad bok. Nu rör det sig om en avgift per dag som en bok är försenad. Dessutom har vi också infört en avgift om man inte avhämtar en bok som man reserverat, säger Strömsholm.
I det nya systemet kan man förnya böcker sex gånger i stället för tidigare fem. Men precis som tidigare krävs det att boken ingen annan reserverat den.

Organiserad transport

För att det nya samarbetet skall fungera så smidigt som möjligt kommer det att ordnas regelbundna boktransporter mellan biblioteken. Transporten som tidigare gått mellan Lukasbiblioteken utökas med en transport till och från Östnyland. Om man förut behövde en bok från till exempel Borgå, var man tvungen att beställa den som fjärrlån. Nu kan man göra det med en vanlig reservation.
– Det är svårt att säga hur mycket böcker vi räknar med att transportera i framtiden. Tidigare har det kanske rört sig om 10–20 boklådor åt gången för Ekenäs del, men vi får se hur det blir. Det beror helt och hållet på efterfrågan, säger Strömsholm.
Någon kanske misstänker att en ökad transportservice innebär högre kostnader för biblioteken. Strömsholm konstaterar ändå att det inte sker någon stor förändring.

Flera finska böcker

Det nya bibliotekssystemet Koha används från och med 14:e september. Som med alla teknologiska lanseringar kan det uppstå problem i början, men Strömsholm hoppas att övergången går så smidigt som möjligt. Dessutom lönar det sig att komma ihåg att biblioteken som nu får ett gemensamt system förut har haft egna system.
– Vårt nya datasystem har en öppen källkod och systemet har utvecklats av ett bolag, Koha-Suomi, som ägs gemensamt av kommunerna.
Biblioteksbesökarna får ännu vänta en tid på det nya webbiblioteket, Finna, men med tanke på de nya fördelarna är det kanske värt att vänta på. I Helle kan man på ett smidigt sätt låna intressanta böcker som inte finns på det lokala biblioteket. Det är upp till var och en att avgöra om man själv reserverar via internet eller om bibliotekspersonalen skall hjälpa till.
Helle erbjuder ett brett utbud av böcker till sina kunder. Det betyder också att man i till exempel Ekenäs i fortsättningen får tillgång till flera böcker på andra språk än svenska. Någonting som säkert är omtyckt på orter där den svenska befolkningen är större än den finska.
– Det finns också andra språk som intresserar och ibland får vi frågor om böcker på ett visst språk som vi inte har. Dessutom finns det också efterfrågan på till exempel barnböcker på olika minoritetsspråk, säger Lisa Strömsholm.