Titta in i en violin och lyssna på vacker musik - på lördag ordnas violinens dag i Ekenäs

På lördag fylls Snåresalen av violinmusik på många nivåer då kulturinstitutet ordnar violinens dag för allmänheten.

Mångsidigt. Frida Backman, violinlärare vid Raseborgs kulturinstitut, håller i trådarna för violinens dag på lördag.
Under förmiddagen blir det improvisation i grupp, frågestund och demonstration av stråkteknik. Violinisten och violinläraren Frida Backman ordnar också en frågesport om violinen. Under dagen finns möjlighet att diskutera den nya läroplanen för musikstudier vid musikinstitut, ställa frågor om violinen eller byta, sälja, prova och köpa instrument.
Till violinens dag har Raseborgs kulturinstitut också bjudit in lokala violinbyggare och hantverkare.
– Så alla har en möjlighet att se hur en violin ser ut inuti, säger Frida Backman.
Klockan 13 bjuder Backman tillsammans med pianisten Thomas Lönnqvist på en konsert med delar av Tjajkovskijs violinkonsert.

Tävlingsdeltagare uppträder

På eftermiddagen ger också yngre violinister egna konserter. Bland annat spelar Raseborgs representanter i Juhani Heinonens violintävling sitt tävlingsprogram.
– Det är violinister som tävlar i klassen 10–12-åringar. Det är första gången det finns en sådan klass i tävlingen, säger Backman.
– Det har varit ett inspirerande projekt att vara med i och fint att ha ett mål att öva mot.
Lite äldre violinister uppför musikstycken under en mästarkurs på eftermiddagen och klockan 16 ges en avslutningskonsert. Därefter erbjuds möjlighet till frågor och diskussion.