Ledig och lekfull verspoesi

Den finlandssvenska poesin behöver mångfald för att må bra och därför är det viktigt att dikten når ut till läsarna via så många kanaler som möjligt. Verspoeten Henrik Huldén når sin publik via dagstidningen Hufvudstadsbladet och tidskriften Språkbruk. Medan många av dikterna i första hand har varit avsedda för att snabbkonsumeras som tidningspoesi, får de förnyat liv i bearbetad form i boken På lätta versfötter.

Ordlek. Henrik Huldén är en mångsidig verspoet.
Topi Lappalainen
27.10.2019 12:00
Små förlag som i detta fall Litorale spelar en viktig roll för att upprätthålla litterära traditioner. Verspoesin har en speciellt lång tradition och Huldén ger prov på att vara både välbevandrad och mångkunnig i det han gör.