Allt fler familjer behöver familjecentrets hjälp

Social- och hälsovårdsnämnden föreslår för stadsstyrelsen att en befattning som socialhandledare ändras till en tjänst som socialarbetare från årsskiftet.

Familjernas behov av socialarbetartjänster har ökat märkbart i Raseborg i år.
12.11.2019 09:00
Det finns redan beslut på att en socialhandledarbefattning överflyttas från mental- och missbrukarvården till barn- och familjetjänster, familjecenterverksamheten från årsskiftet.
Från barn- och familjetjänster överförs i sin tur en sjukskötarbefattning till mental- och missbrukarvården. Överflyttningen är gjord med ett separat tjänstemannabeslut av social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg.
Från den 1 januari 2019 har befattningen vid familjecentret varit besatt med en socialarbetare med tillfälligt förordnande. Nu vill man ändra befattningen från socialhandledare till socialarbetare permanent.
I bakgrunden finns ett ökande behov av socialarbetartjänster vid familjcentret. Kontakttagandena har ökat markant. Under tiden 1 januari till 30 september i år har 449 kontakttaganden registrerats jämfört med 378 för samma tid år 2018.