Enhetlighet är målet för kulturinstitutet

Raseborgs musikinstitut och medborgarinstitutet slogs ihop i augusti 2017 och bildade Raseborgs kulturinstitut. Vid det nya institutet jobbar man aktivt för att förenhetliga verksamhetskulturen.

Raseborgs kulturinstitut som bildades för ett drygt år sedan leds av rektor Maarit Hujanen.

För projektet beviljades kulturinstitutet i mars i år 15 000 euro av Undervisningsministeriet. Totalt räknar man med att projektet ska kosta drygt 17 600 euro att förverkliga. Mellanskillnaden står kulturinstitutet för själv.

Målsättningen är att skapa ett gemensamt strategi- och utvecklingsprogram för hela institutet. Projektet förverkligas i etapper och består bland annat av studiedagar och olika kurser – men också av arbetsvälmående i form av gympa.

Raseborgs kulturinstitut leds av rektor Maarit Hujanen.

Bildningsnämnden antecknade projektbeskrivningen för kännedom på sitt möte i går (6.11).

ANDRA LÄSER