Den regniga våren gör att det odlas rekordmycket höstvete

På grund av de svåra såddförhållandena i våras väntas fler förändringar i vad som odlas i Finland i år än under normala år.

Smältvattnet ledde till översvämmade åkrar under våren, vilket gjorde att många jordbrukare fick ändra årets odlingsplaner. Bilden är från Österbotten.
Enligt preliminära uppgifter för 2021 är den utnyttjade jordbruksarealen på finländska gårdar cirka 2,3 miljoner hektar.
I det ingår drygt 2 miljoner hektar odlad åkerareal, däribland spannmål på knappt 1,1 miljoner hektar.
Enligt Naturresursinstitutet Luke ledde det blöta vårvädret till att vårsådden drog ut på tiden och en del jordbrukare fick byta ut grödor som behöver en lång växtperiod till grödor som kan sås senare.
– Väderförhållandena våren 2021 var mycket svåra för sådden, och många gårdar var tvungna att ändra sina odlingsplaner. Störtregnen och den blöta marken gjorde att många odlare kom ut på åkrarna väldigt sent, säger Irene Rosokivi, överaktuarie vid Naturresursinstitutet i ett pressmeddelande.

Mindre vårvete, havre och raps

Vårvädret var ogynnsamt för vårvetet och såddarealen minskade med 20 000 hektar (-12 procent). I år odlas vårvete på 163 000 hektar. Likaså såddes 16 000 hektar mindre havre, totalt drygt 330 000 hektar.
Däremot ökade arealen för höstvete rekordartat, till nästan 55 000 hektar (+126 procent). Senast en lika stor höstveteareal registrerades var i början av 1970-talet.
Samtidigt byttes raps (totalt 8 300 hektar, -23 procent) ut mot rybs (totalt 30 000 hektar, +58 procent) som har en kortare växtsäsong.
Såddarealen för foderkorn var 380 000, det vill säga på samma nivå som i fjol. Korn är den vanligaste fodersäden i Finland som används både på gårdarna som foder till de egna djuren och för kommersiell fodertillverkning.
Statistikuppgifterna grundar sig på de odlingsarealer per gröda som odlarna anmälde i samband med huvudstödsansökan i våras.
De slutliga uppgifterna publiceras i mitten av juli.

ANDRA LÄSER