"Användarna borde få vad de vill ha"

En rondell skulle enligt användarna vara den bästa lösningen. Ändå är det trafikljus som kommer att börja byggas i Österbykorsningen.

Upprörande korsning. Roger Engblom tror att trafikljusen kan göra det otryggt för fotgängarna då bilisterna inte håller dem under uppsikt. En tunnel skulle vara ett bättre alternativ, något man kunde satsa på i samband med ett rondellbygge.

– Det här handlar om pengar, inte om vad användarna vill ha, säger Roger Engblom som är ledamot i Raseborgs stadsfullmäktige.

Han anser att en rondell är den bästa lösningen för korsningen mellan stamväg 52 och riksväg 25.

– På andra platser gör man sig av med trafikljusen och bygger i stället rondeller. I Sverige har man byggt rondeller på många ställen och trafiken löper smidigt.

Han tror att de planerade trafikljusen kommer att leda till stockningar längs båda vägarna, och då främst på Tenalavägen. Ljusen kan även ställa till problem speciellt om fredagarna på sommaren då klaffbron bildar långa köer.

– De pengar som nu läggs på trafikljus och mitträcken i Raseborg kunde i stället spenderas på en rondell, säger Engblom.

Rondellplaner sedan tidigare

Att bygga en rondell vid Österbykorsningen är inte nytt.

– Redan på Ekenäs tid talades det om en rondell till korsningen. Då var argumentet att det inte går att bygga den eftersom inte skulle rymmas, säger Engblom.

En dag bestämde han sig därför att ta en titt på myten.

– Jag har kört flera turer till Åboland via Bjärnå. Deras rondell är ju inte så stor tänkte jag och provade att placera in den i Österbys korsning.

Engblom hade rätt. En rondell i samma storlek som Bjärnås skulle passa i korsningen. Han publicerade bilden som var gjord av kartbilder från Googles kartprogram och den delades i massor. Han valde därefter att skicka bilden till NTM-centralen. De svarade att dyrare investeringar som rondeller inte kan förverkligas med enbart den finansiering som är avsedd för vägunderhåll. Om man ska finansiera sådana måste det läggas till pengar i form av öronmärkt finansiering, investeringsstöd i sysselsättningsfrämjande syfte eller kommunal finansiering.

Påverkar tunga trafiken

Korsningen påverkar inte bara i Raseborg utan också Hangö. Där sker stora investeringar då hamnen ska växa sig större. Det kommer innebära mer tung trafik genom Raseborg.

– De planerade trafikljusen innebär att lastbilarna måste bromsa in helt och hållet, säger Engblom.

Han tycker att det skulle vara intressant att se hur luftkvaliteten påverkas av att lastbilarna måste bromsa in helt och sedan starta det tunga fordonet på nytt.

Mindre pengar till västra Västnyland

Engblom upplever att finansieringen verkar fördelas ojämnt inom regionerna.

– Om man åker till Lojo ser man att deras vägar är i betydligt bättre skick än våra lappade, säger han.

Han hoppas att NTM-centralens roll kommer att förändras i och med att landsskapförvaltningen läggs om.

– NTM-centralen borde ha ett starkt politiskt organ så att flera röster skulle höras, inte bara tjänstemännens.

ANDRA LÄSER