Mårten Johansson projektchef för planerna i Bromarv hamn

Sakta men säkert går utvecklingsprojektet i Bromarv hamn framåt. Mårten Johansson har anställts som projektchef.

På gång. Planerna för utvecklingen av Bromarv hamn pågår för fullt. Bland annat har Mårten Johansson anställts som projektchef.

Steg för steg går projektet med att utvidga hamnen i Bromarv kyrkby framåt. Ragna-Lise Karlsson från bybutiken Skafferi Ett berättar att man nyligen anlitat en konsult, Raseborgs tidigare stadsdirektör Mårten Johansson. Han driver det nygrundade företaget Bedone Implemented Solutions. Konsultuppdraget omfattar cirka 60 timmar per månad.

– Vi finansierar hans medverkan med hjälp av Leaderpengar från Pomoväst samt pengar från Sparbanksstiftelsen i Bromarv som kanaliseras via Wättlax byaråd och Bromarv västra fiskargille, säger Ragna-Lise Karlsson.

Hon säger att han för tillfället skissar på i vilken ordning saker och ting ska ske.

Muddring hösten 2017?

– Troligen kan vi börja muddra hösten 2017, men först ska tillstånd sökas och beviljas.

Muddringsbehovet är mellan 1 000 och 2 000 kubikmeter, beroende på var den nya strandlinjen dras. Muddringsmassorna har man tänkt använda som markfyllnad för en ny kajkant och tre bryggor som ska byggas ut från den.

– En ny fiskehamn finns också i tankarna för det vill fiskargillet gärna ha. Där skulle också finnas en bod för förvaring av fisk.

Ragna-Lise Karlsson berättar att man gärna skulle hitta en företagare som skulle sköta de nya bryggorna sedan då de – förhoppningsvis redan år 2018 – är klara.

Hon erbjuder till och med en färdig företagsidé för någon hugad:

– Vi är öppna för förslag. Till exempel kunde en förtagare etablera sig här och utöver bryggskötsel erbjuda båtförvaring och skötsel av båtarna samt transport av båtar från hamnen på den ena sidan till hamnen på andra sidan.

För Skafferi Etts del kommer också vissa förändringar i och med projektet i hamnen.

– Vi flyttar bränsleförsäljningen till hamnen. Det blir möjligt att tanka både båtar och bilar på ett och samma ställe.

Hela hamnprojektet har en budget på cirka 1 miljon euro.

För stadens del innebär projektet att man måste genomföra ägobyte av mark med Raseborgs kyrkliga samfällighet. Stadsstyrelsen har ägobytet på sin agenda på måndag.

Det här är på gång

Tre nya pontonbryggor och en förlängd kaj ska byggas i Bromarv hamn.

Nedanom Vättlaxvägen anläggs en parkering mellan kyrkan och hamnen för ungefär 40 bilar.

Hamnområdet blir två gånger större än i dag.

Projektet är ett samarbete mellan Wättlax byaråd, Raseborgs stad, Bromarv västra fiskargille och Skafferi Ett.

Raseborgs tidigare stadsdirektör Mårten Johansson har anställts som projektchef.

ANDRA LÄSER