Studentbetygets ökade betydelse får många att försöka höja vitsorden

Flera än vanligt skriver om studentprov den här hösten. I Västnyland ses studentprovets ökade betydelse i jakten på en studieplats som en möjlig orsak.

Oberoende av coronaviruset konstaterar Esbjörn Hägerstedt att det finns flera incitament för att välja att skriva om studentprov.
Studentexamensnämndens preliminära statistik för höstens studentskrivningar visar att fler examinander skriver om prov den här hösten än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Samtidigt har antalet examinander ökat tydligt jämfört med förra hösten, detsamma gäller mängden skrivna prov.