Sjösättningen flyttar från torget

Båtar ska i framtiden sjösättas endast på den västra stranden av ån i Ingå. Då kajkanten repareras byggs ingen ny ramp på torgsidan.

Orsaken till förslaget att avlägsna sjösättningsrampen invid köpcentret Strand är främst att minska trafikmängderna kring torget och att öka trivseln i området. Det är ett sätt att förbereda sig på det nya Ingåstrand-området, som ska erbjuda småskaligt och trivsamt boende i Ingå centrum.
När Ingå tekniska avdelning nu förbereder en renovering av kajkanten på torgsidan av ån och på den västra stranden mellan Wilhelmsdal och Ingå mekaniska verkstad är förslaget att en ny ramp enbart byggs på den västra stranden. Beslut om detta måste fattas i tekniska nämnden innan kommunen kan göra en upphandling för projektet.
Kajkanten på västra sidan av ån är i dåligt skick mellan Wilhelmsdal och Ingå mekaniska verkstad, där det till och med föreligger rasrisk. Också kajkanten på torgsidan kräver åtgärder. Projektet är med i budgeten för i år och det brådskar, eftersom aktiebolaget Ingå Båthamnar kommer att installera nya bryggor på området i maj. Då är det meningen att reparationen av kajkanterna ska vara klar.
Tekniska nämnden behandlar frågan om sjösättningsramper och omfattningen på reparationsprojektet vid sitt möte på torsdag.
ANDRA LÄSER