Hälsovårdsmyndigheterna: Om allt går väl kan vaccinationstakten ökas – men för övrigt har coronaläget blivit sämre

Ökade vaccinleveranser innebär att vaccinationen av finländare som inte hör till riskgrupperna kan inledas redan i april, uppger Institutet för hälsa och välfärd. En ny studie visar att vaccinen ger ett effektivt skydd mot allvarlig covid.

Överläkare Taneli Puumalainen säger att coronaviruset inte kommer att försvinna, men att dess samhälleliga betydelse kommer att minska i takt med att vaccineringen fortskrider. Arkivbild. Foto:

Goda nyheter från vaccinationsfronten, men för övrigt går det dåligt för Finland. Det var Institutet för hälsa och välfärds (THL) och Social- och hälsovårdsministeriets (SHM) budskap på torsdagens återkommande coronaöverblick.

–  Vi har i morse fått mera information om Biontech/Pfizers vaccin och det ser ut som om leveranserna kan ökas i april till kring 160 000 doser per vecka, säger överläkare Taneli Puumalainen vid THL.

Han tror att vaccineringen av den friska vuxna befolkningen kan inledas redan i april, om de övriga vaccinen levereras enligt tidtabell och läkemedelsbolaget Jansens vaccin blir godkänt inom EU.

Överlag ligger Finland i framkant med vaccineringen då man ser på EU-länderna. Av EU-länderna har endast Malta, Danmark och Ungern vaccinerat en större del av befolkningen. Finland har vaccinerat kring 9 procent av den vuxna befolkningen medan Malta har vaccinerat kring 12 procent.

Sämst går det för Bulgarien och Lettland, där bara några få procent av befolkningen fått vaccin.

Globalt sett har länder som USA, Israel och Storbritannien kommit längst med vaccineringen.

Bra mot allvarlig covid

Totalt har Finland administrerat kring en halv miljon doser till mer än 410 000 personer. Över hälften av över 80-åringarna är vaccinerade och för närvarande vaccineras personer som hör till riskgrupperna.

–  Den första vetenskapliga studien som sett på vaccineringen på befolkningsnivå har nyligen kommit och det ser ut som om vaccinen är mycket bra på att förhindra att man insjuknar i den allvarliga versionen av covid-19, säger Puumalainen.

Studien kommer från Skottland och i den såg man på Biontech/Pfizers och Astra Zenecas vaccin. Det förra gav ett 85-procentigt och det senare ett 94-procentigt skydd mot allvarlig covid redan efter en dos.

–  Med tanke på felmarginalerna är båda vaccinen i praktiken lika bra. Studien antyder också att Finlands beslut att skjuta upp den andra vaccindosen har varit det rätta.

Finlands ursprungliga strategi var att ge doserna med tre veckors mellanrum, men nu ger man dem i stället med tolv veckors mellanrum. Strategin ändrades efter att till exempel Storbritannien antog den.

Enligt Puumalainen innebär studien också att den övre åldersgränsen som många länder infört på Astra Zeneca-vaccinet kan övervägas på nytt. För närvarande har Finland en övre åldersgräns på 70 år för Astra Zenecas vaccin.

Intensivvården ännu inte hotad

I det stora hela är coronaläget i Finland dåligt och på väg att bli värre. Antalet nya fall ökar, andelen positiva testresultat ökar och behovet av sjukhusvård ökar. Behovet av intensivvård har också ökat, men långsammare.

Enligt Matti Reinikainen, professor i anestesiologi och intensivvård vid Kuopio universitets sjukhus, har Finland totalt 270 intensivvårdsplatser, varav 179 för närvarande är i bruk. Största delen av platserna används av andra än covidpatienter. Endast 38 covidpatienter ligger för närvarande på intensivvårdsavdelningar.

–  Den största belastningen inom intensivvården upplevde vi i april i fjol. Under de senaste månaderna har belastningen återigen ökat något, säger Reinikainen.

Totalt 544 personer har behövt intensivvård på grund av corona sedan epidemins början. Hela 66 procent av dem har varit män. Vissa av patienterna har blivit intagna på nytt efter den första vårdperioden.

En intensivvårdsperiod är i genomsnitt 12 dygn. I våras var perioderna i genomsnitt 14 dygn.

På nationell nivå räcker intensivvårdens kapacitet till. Behovet av intensivvård är störst i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Knappt en femtedel av alla som behövt intensivvård har avlidit.

ANDRA LÄSER