Kulturinstitutet höjer sina terminsavgifter

Raseborgs kulturinstitut höjer terminsavgifterna inom den grundläggande konstundervisningen i musik inför läsåret 2019–2020.

Som exempel kan nämnas avgiften för att delta i musiklekskola höjs från 90 euro per termin till 100. Avgiften för 45 minuters lektioner i solistiskt ämne på grund- och institutsnivå stiger från 220 euro per termin till 240. Om man lånar instrument höjs avgiften från 40 euro per termin till 45 euro.

Syskonrabatten höjs däremot inte, man får med andra ord samma rabatt som tidigare.

Terminsavgifterna faktureras i september och i februari.

Senast en prishöjning gjordes var inför läsåret 2014–2015.

Bildningsnämnden fattade beslut om avgiftshöjningarna i tisdags.

ANDRA LÄSER