Domstol begärde och får utlåtanden om klientflytt

Båda de överklaganden som lämnats till Helsingfors förvaltningsdomstol om flytten av Hagahemmet till Gammelboda saknar grund och bör förkastas. Det anser stadsstyrelsen i Raseborg.

Stadsstyrelsen önskar att Helsingfors förvaltningsdomstol förkastar de överklaganden som lämnats in på beslutet att flytta verksamheten och dem som bor på Hagahemmet till Esperis fastighet i Gammelboda.
Johanna Lemström
14.05.2019 14:30 UPPDATERAD 14.05.2019 19:20
Helsingfors förvaltningsdomstol fick i början av april ta emot två olika överklaganden mot att stadsstyrelsen i januari beslöt att flytta verksamheten vid Hagahemmet, inklusive dem som bor på äldreboendet, till Gammelboda. Planen var att flytta till Esperi Cares nybyggda fastighet.
Det ena överklagandet var undertecknat av 38 personer, det andra hade stadens tidigare socialsekreterare Carl-Gustav Måsa tillsänt förvaltningsdomstolen.

"Bör förkastas"

I går hade stadsstyrelsen ärendet på sin agenda. Helsingfors förvaltningsdomstol hade begärt utlåtanden på vardera överklagande. Stadsstyrelsen anser att överklagandena saknar grund och bör förkastas.
Dessutom ber styrelsen förvaltningsdomstolen att så snabbt som möjligt fatta beslut om staden får verkställa flytten till Gammelboda. Bägge överklaganden innehöll nämligen även en begäran om att stadsstyrelsens beslut skulle beläggas med verkställighetsförbud.

Byggdes 1956

Hagahemmet stod klart 1956 och finns i närheten av Raseborgs sjukhus i Ekenäs. En omfattande renovering, inklusive en tillbyggnad, utfördes 1995–1996.
I går, strax före stadsstyrelsens möte, överräcktes ett invånarinitiativ som önskar att staden utreder en ny renovering och tillbyggnad av Hagahemmet. Det finns nämligen planer på att bygga ett nytt boende vid Järnvägsgatan i stället för Hagahemmet. 1 630 personer hade undertecknat initiativet.
Hagahemmet har plats för 49 invånare som bor fördelade på fyra enheter, eller grupphem, varav två ger så kallad institutionsvård och två fungerar som resurserade serviceboenden. Hagahemmets personal består av 41 personer.