I Hagapark är man nöjd med leran

Hagaparkskolan i Hangö har i omgångar haft problem med inomhusluften. I samband med att bildkonstsalen renoverades, gjordes väggar, golv och tak av lera. Metoden är inte den billigaste, men i gengäld förväntas frisk luft och lång hållbarhet.

Naturligt. Lärare Inkeri Konttinen är säger att luften blivit friskare sedan bildkonstsalen byggdes i lera.
I slutet av förra året kunde bildkonstlärare Inkeri Konttinen med elever flytta tillbaka till sitt klassrum. Hon säger att luftkvaliteten är en helt annan i bildkonstsalen än i vissa andra delar av skolan, och hon är övertygad om att det har med valet av naturmaterial att göra.
– Här har använts enbart lera och linfröolja, inga onaturliga eller kemiska ämnen som kan reagera med varandra och ge upphov till symtom hos dem som vistas i rummet.
Konttinen tillhör dem som haft problem med inomhusluften i skolan.
– Det har ju inte gått så många dagar sedan vi började skolan, men hittills har jag inte reagerat på luften.

Följer upp resultatet

Även Bengt Lindholm, chefen för intern service, är nöjd med resultatet.
– Vi kommer att ta prov på luftkvaliteten, som sedan jämförs med de prover som samarbetsparten Sisäilmari Oy tidigare utfört. Ännu har staden inte beställt en uppföljning, men då vi gör det får vi besked om luften förbättrats.
Lindholm säger att luften verkar friskare och han är nöjd över att man vågade satsa på att bygga med lera.

Billigast inte alltid bäst

Renoveringen inleddes med att allt gammalt material avlägsnades ur rummet. Ytorna lipades rena, varefter byggarbetarna spacklade på lera i olika lager. En vägg är fortfarande röd, där har man inte lagt på ytskiktet, som är grått. Några väggar revs, vilket öppnade upp rummet och gjorde det mer luftigt.
– Eftersom den här metoden involverar handarbete, är det inte det billigaste alternativet. Men det viktigaste är ju att läraren och eleverna kan jobba i utrymmena utan problem.
Konttinen säger att hon hoppas att det här exemplet kan väcka en diskussion om byggande överlag.
– Finland har en lång tradition av byggande i naturliga material, och jag önskar att den kunskapen kunde tas till heder igen. Jag förstår offentligt byggande är en kostnadsfråga, men frågan är om det blir billigare i långa loppet att bygga friska hus som håller länge.

Leran andas och renar

Till skillnad från betong andas leran, vilket förhindrar fuktskador i byggnader.
Leran har antispetiska egenskaper och är ingen bra grogrund för mögel.
Kan användas i fler olika tekniker. Leran anses vara ett billigt material då den är giftfri, kan användas i olika tekniker, tillsammans med andra naturmaterial och har lång livstid.
Lera är ett av världens äldsta byggmaterial och många människor bor fortfarande i hus byggda av lera.

ANDRA LÄSER