Insändare: Långsiktiga lösningar för att tackla vårdkrisen

22.12.2022 19:31
Hälsovården är i kris. De senaste veckorna har rapporter om den katastrofala situationen vid jourerna duggat tätt. Läget beskrivs som det svåraste någonsin.
Överallt är det frågan om samma systemfel: patienterna kommer inte vidare från jourerna för att både specialsjukvårdens och primärhälsovårdens avdelningsplatser är fulla. Avdelningarna kan i sin tur inte tömmas då det inte finns platser på vare sig vårdhem eller i hemvården.
Hur har vi hamnat här? Situationen är ett resultat av kortsiktigt beslutsfattande och en åldrande befolkning. Behovet av vård ökar med en äldre befolkning, men trots det har man det senaste årtiondet minskat platserna på bäddavdelningar med 25 procent, decimerat verksamheten vid flera regionsjukhus och samtidigt försummat att förbättra vårdyrkets dragningskraft.
Nu gäller det att få den akuta situationen avhjälpt, men framför allt måste vi få bukt med vårdkrisen på längre sikt. En nödvändig åtgärd är att utöka antalet platser på bäddavdelningarna och äldreboendena. Det lyckas inte om vi inte får fler vårdare till vårdbranschen, vilket förutsätter satsningar på bättre arbetsförhållanden och arbetskraftsinvandring. Också närsjukhusens roll är avgörande: alla avdelningsplatser behövs. Utan Raseborgs och Lojo sjukhus skulle trycket på huvudstadsregionens jourer vara ännu större.
En fråga för sig är de omfattande satsningarna som görs på nya sjukhusutrymmen. På det påkostade nya Brosjukhuset i Mejlans kommer flera operationssalar att stå tomma på grund av vårdarbrist. Man kan fråga sig om det är lönt att satsa hundratals miljoner på storartade sjukhus, om vi samtidigt har fundamentala problem att få den dagliga sjukhusverksamheten att fungera.
Utan en kursändring inom vården kommer befolkningens rätt till hälsa och liv att äventyras. Ingen ska behöva vara orolig för att inte bli mottagen på sjukhus från en ambulans. Arbetet att få vården i skick kräver resurser och förmåga att se vad som ska prioriteras.
Karin Cederlöf, Fullmäktigeledamot i Västra Nylands välfärdsområde, HUS styrelsemedlem (SFP)

ANDRA LÄSER