Samarbete är bättre

Har inte arrangörerna någon koll på till exempel Evenemax?

För tredje gången i vår händer det nu i helgen att två intressanta konserter arrangeras exakt samtidigt i lilla Ekenäs. Det frustrerar en presumtiv besökare, men värre är ju att bägge arrangörerna lider publikbortfall. Det märkliga är att Ekenäs kyrka är den ena parten i alla tre kollisionerna. Har inte arrangörerna någon koll på till exempel Evenemax – eller direkt med de få aktörerna här i staden? Konkurrens är nog bra, men samarbete är bättre!

Torolf Grünn

musikvän, Ekenäs