Norra hamnens saga som köpcenter är all

Raseborg får en liten del av handpenningen då byggbolaget inte vill bygga handelscenter i Norra hamnen. Nu ska stadens fokus ligga på att stödja och utveckla andra områden för företagsetableringar.

Genvägen är en livlig affärsgata.

Planeringen och förverkligandet av byggprojekten i Norra hamnen i Ekenäs är en av de frågor som under de senaste åren engagerat både politiker och gemene man.

I slutet av maj meddelade byggföretaget Mäenpää att det inte finns förutsättningar att förverkliga ett köpcenter. Byggföretaget har byggt fyra bostadshus i hamnen, fem till är planerade.

Det var i november 2105 som byggföretaget köpte två tomter för att bygga bostadshus. I köpavtalet skrevs in om viten förutsatt att tomterna inte bebyggs inom åtta år. Den ena tomten är nu bebyggd i enlighet med avtalet. Byggbolaget har cirka fem år på sig att bygga bostadshus på den andra tomten. Gör man inte det betalar man 572 340 euro i vite åt Raseborg, samma summa som köpesumman.

Då köpen gjordes skrev man också ett föravtal om köp av tomten för ett handelscentrum. Den uppskattade köpesumman för den drygt 1,2 hektar stora tomten var drygt 1,2 miljoner. I handpenning har bolaget betalat 334 000 euro, det vill säga 33 procent av köpesumman. Resten skulle betalas då köpet slutförs. Det är ju nu inte aktuellt.

Bland de villkor som finns inskrivet i föravtalet sägs att staden får behålla handpenningen om tomten inte bebyggs men från den dras av 200 000 euro som byggföretaget satt ner på planering.

Här kunde staden ha haft större krav på ersättning, eftersom riskerna för att planerna inte skulle förverkligas verkade uppenbara redan i ett tidigt skede.

Försäljningen av bostadstomterna och resterande delen av handpenningen har gett staden drygt 1,3 miljoner i inkomster men man har också haft utgifter, cirka 170 000 euro för planering med mera.

Staden får köpcenterplanerna av byggföretaget. Vad staden gör med de planerna kan man fråga sig. Staden ska inte bygga något på tomten och knappast finns det heller någon annan hugad spekulant som vill bygga ett köpcenter där eftersom det inte finns marknad för det.

Norra hamnen är mer lämpad för annan verksamhet än handel. Handelstomten kunde med fördel bli ett offentligt vardagsrum för stadens invånare med olika evenemang. För det behövs kanske en fast verksamhet i stil med utställningslokal, naturum eller kulturhus.

Olyckskorparna kraxade att Kungsgatan töms om ett köpcenter byggs i Norra hamnen. Redan nu finns en del tomma affärslägenheter i centrum av Ekenäs. Det har skett en naturlig förskjutning mot nordost. På axeln Järnvägsgatan–Genvägen finns det flera större dagligvaruhandlar. I de två företagshus som går under namnet Centro finns cirka 50 olika aktörer, både företag och föreningar.

För ett år sedan godkände fullmäktige en detaljplan för Genvägens affärsområde. Den öppnar upp för ännu mer kommers på området.

Vid planeringen har man ändå glömt bort en viktig del. Tomterna längs Genvägen har alla egna utfarter vilket gör att det på ett kort gatuavsnitt finns en dryg handfull. Det kan inte vara omöjligt att bygga om så att flera tomter har gemensamma in- och utfarter. Farliga situationer uppstår dagligen.

Aktiviteten på området förstärks ytterligare då stadens förvaltning nästa år koncentreras till Ekåsenområdet.

Raseborg upplevs just nu som intressant av många företag. I Läpp i Karis är två områden aktuella och i veckan meddelade en byggkedja att man är intresserade av att etablera sig i Ekenäs förutsatt att man hittar lämpliga utrymmen. Det är positivt att staden väcker intresse för etableringar, alla nya företag behövs. Men planerna för Norra hamnen är nog bäst att lägga långt ner i skrivbordslådan.

ANDRA LÄSER