Forna cheferna välkomnar nytt museum till Hangö – men platsen kan diskuteras: "Centralt läge skulle vara bättre”

Planerna på en ny plats för Hangö museum tog på måndagen ett steg framåt då stadsstyrelsen föreslog att det inrättas i Manners kontorsflygel. ”Vi välkomnar absolut ett nytt museum och vill inte försvåra processen, men vi tycker att Helkamahuset skulle vara bättre”, säger dock de tidigare museicheferna Birgitta Ekström Söderlund och Marketta Wall.

Här i det forna Helkamahuset skulle gärna Hangös tidigare museichefer Marketta Wall och Birgitta Ekström Söderlund se ett nytt museum.
Thomas Sundströmthomas.sundstrom@vastranyland.fi
01.04.2023 05:48
Hangö museum flyttade 1971 till sitt nuvarande utrymme, en magasinsbyggnad med en stenfot från 1700-talet  i Östra hamnen. Problemet har allt sedan dess varit att det varit så trångbott, bara 116 kvadratmeter. Någon chans att ha all verksamhet under ett och samma tak har inte funnits.
Genom åren har också olika alternativ lyfts fram, men alltid fallit i något skede. Nu gör man ett nytt försök och med stadens stundande 150-årsjubileum på kommande har man haft en mera konkret tidsram.
Vid måndagens stadsstyrelsemöte fattades också ett enhälligt beslut om att föreslå Manners kontorsflygel på Långgatan till ny plats för museet. Men även om beslutet var enhälligt föregick det av en diskussion då stadsstyrelsens ordförande Sture Söderholm, SFP, i stället föreslog Helkamahuset på Hamngatan i Östra hamnen. Han fick dock inget understöd, utan man valde att föreslå Manner för fullmäktige.

ANDRA LÄSER