Solpanel till kommunala byggnader i Ingå

Inom ramen för det kolneutrala Hinku-projektet har kommunerna, via Finlands miljöcentral, erbjudits att skaffa solpaneler genom leasingavtal.

Johanna Lemström
26.05.2016 16:15 UPPDATERAD 26.05.2016 16:16
Samhällstekniska nämnden i Ingå beslöt redan i mars att kommunen går med i samanskaffningen av solpaneler. I tisdags slog nämnden fast vilka kommunala byggnader som förses med solpaneler.
Lämpliga objekt anser man att kommungården, reningsverket, vattentaget, Dal daghem och Lönneberga servicehus är.
Anskaffningen innebär inte några investeringskostnader för kommunen. Leasingavgiften igen motsvarar den summa som solkraftverkets elproduktion skulle kosta i elnätet. Efter leasingperioden kan kommunen lösa in solkraftverket mot dess restvärde.