Lösning hägrar: Kårkullas expertteam kan undgå splittring trots att samkommunen delas mellan välfärdsområdena

Västra Nylands välfärdsområdes styrelse ska inom kort behandla de avtal som ska ersätta Kårkulla samkommun. Samkommunens verksamhet kommer delas mellan flera välfärdsområden, men avsikten är att inte splittra expertteamen utan behålla dem intakta, säger vårdpolitikern Henrik Wickström. 

Henrik Wickström berättar att det nu finns en plan som skulle bespara Kårkullas expertteam från att splittras då välfärdsområdena tar över verksamheten.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
27.10.2022 09:11 UPPDATERAD 28.10.2022 09:32
Ännu på det här årets sida ska frågan om Kårkulla samkommuns framtid behandlas av Västra Nylands välfärdsområdes styrelse. Styrelsens andra vice ordförande Henrik Wickström, SFP, säger att det nu finns en klar plan för hur Kårkullas situation ska lösas utan att expertteamen inom personalen behöver splittras.

ANDRA LÄSER