Insändare: Soptömning för ofta

18.01.2023 17:10
För de som bor i egnahemshus skall sopkärlet tömmas varannan vecka, oberoende av hur litet sopor det finns i sopkärlet. Mitt sopkärl innehåller maximalt två soppåsar och uppskattningsvis väger soppåsarna totalt 6-8 kg, men för att få en ändring på hur ofta sopkärlet skall tömmas måste jag då skaffa en komposteringshållare i trädgården. Men vad skall jag kompostera. Litet rester av mitt bryggkaffe?
Jag lever ensam och mina sopor är nästan noll. Dagstidningar, konservburkar och glasburkar för jag en gång i månaden till sopinsamlingen.
Borde inte sopavgiften förknippas med mängden sopor och varför går det inte att få soptömning en gång per månad?
Vivi-Ann Winqvist, Hangö