Hangö stads kanslichef Lasse Tallqvist går i pension

Hangö stad får söka en ny kanslichef. Lasse Tallqvist har meddelat att han går i pension senast vid årskiftet 2023-24. 

Hangö stads kanslichef Lasse Tallqvist, t.h. ämnar gå i pension. Här tillsammans med stadens controller Kim Adolfsson (fr.v.), stadsstyrelsens ordförande Sture Söderholm och stadsdirektör Denis Strandell.
Thomas Sundströmthomas.sundstrom@vastranyland.fi
14.03.2023 11:57 UPPDATERAD 15.03.2023 08:52
Kanslichef Lasse Tallqvist meddelade nu stadsstyrelsen att han har planer på att pensionera mig senast vid kommande årsskifte. Vidare konstaterade han att det för kontinuiteten för stadskansliets förvaltningsarbete skulle det vara motiverat en efterträdare väljs vid stadsfullmäktiges möte i juni.
Stadsstyrelsen noterade detta på måndagens möte och beslöt ledigförklara tjänsten.

ANDRA LÄSER