Reserestriktionerna förlängs ytterligare – också Japan och Sydkorea skrivs in på listan

Regeringen rekommenderar fortsättningsvis att finländare inte reser till länder där coronaläget är sämre än i Finland. Om man ändå gör det, förväntas man ta hänsyn till Finlands test- och karantänsprinciper då man återvänder hem.

Regeringen rekommenderar att finländare fortsättningsvis undviker resor till länder där coronaläget är sämre än i Finland.
Statsrådet beslutade på torsdagen att förlänga de rådande inreserestriktionerna fram till den 9 februari. Coronapandemin förvärras fortsättningsvis globalt och smittfallen ökar kraftigare i många andra länder än i Finland.
Därmed har regeringen beslutat att hålla fast vid att man fritt kan resa in i Finland endast från länder där högst 25 nya coronafall per 100 000 invånare har bekräftats under de senaste två veckorna.
Det innebär att regeringen inte lättar på restriktionerna för något Schengenland. För länder utanför Schengenområdet träder även nya restriktioner i kraft. Från och med den 11 januari återinförs inreserestriktionerna för Japan och Sydkorea.
Inom Schengenområdet gäller inreserestriktioner för resande från Nederländerna, Belgien, Spanien, Island, Italien, Österrike, Grekland, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Norge, Portugal, Polen, Frankrike, Sverige, Tyskland, Slovakien, Slovenien, Schweiz, Danmark, Tjeckien, Ungern och Estland.

Viss trafik tillåts

Trots de stränga restriktionerna är det fortsättningsvis möjligt att komma till Finland för att arbeta från de europeiska länderna Andorra, Bulgarien, Irland, Kroatien, Cypern, Monaco, Rumänien, San Marino och Storbritannien. För personer som kommer från dessa länder i arbetssyfte eller på grund av annan oundviklig orsak rekommenderas 10 dygns frivillig karantän.
Dessutom är den dagliga trafiken vid Finlands gränser mot Sverige och Norge fortsättningsvis tillåten. Från Sverige och Estland kan man pendla till arbete i Finland utan krav på karantän. Fritidsbåtstrafiken från EU-länderna och Schengenländerna till Finland begränsas inte heller. Det är också tillåtet att röra sig på isen på de älvar som utgör en del av Finlands gränser mot Sverige och Norge, så länge man inte går iland på den andra sidan. Rätten gäller inte motordrivna fordon.

Undvik resor till riskländer

Inreserestriktionerna gäller medborgare i andra länder, och finländare har alltid rätt att återvända till sitt hemland. Varje finländare har också enligt grundlagen rätt att lämna landet om hen så vill.
Regeringen understryker ändå att resor fortsättningsvis inte rekommenderas till länder där coronaläget är sämre än i Finland. Personer som åker utomlands ansvarar själva för att kolla upp vilka inreserestriktioner som gäller i landet i fråga, och de förväntas också ta hänsyn till Finlands test- och karantänsprinciper då de återvänder hem.
Personer som anländer från så kallade riskländer rekommenderas frivillig karantän i 10 dygn. Karantänstiden kan ändå förkortas genom att man frivilligt coronatestar sig två gånger.

ANDRA LÄSER