Avtal med familjevårdsenhet upphör - kommunen sköter själv placeringen av barn

Barn som behöver platser i familjevård omplaceras framöver av kommunens tjänstemän. Sjundeås avtal med familjevårdsenheten Pihlaja avslutas.

Familjevårdsenheten Pihlaja i Hyvinge har varit den instans dit barn inom barnskyddet i Sjundeå har placerats då de behövt en plats inom familjevård. Samarbetsavtalet med Pihlaja är ett arv från social- och hälsovårdssamarbetet Lost.
Då övriga kommuner inom samarbetet sade upp sina avtal såg Sjundeå det lägligt att göra lika.
– Verksamheten har inte alltid fungerat riktigt som vi önskat. Dessutom har det bara varit enstaka barn från Sjundeå som behövt en plats varje år, säger socialservicechef Karin Heerman.
De nyländska kommunerna har genomfört en ny, gemensam upphandling av barnskyddstjänster, och där finns även familjevården med. I praktiken kommer kommunen i fortsättningen att köpa de platser inom familjevård som behövs av någon av de tjänsteproducenter som godkänts i den gemensamma upphandlingen.
Ändringen ger kommunens tjänstemän lite mer arbete men kommer att genomföras med befintliga resurser.
ANDRA LÄSER