Insändare: En satsning på studerandes mentala hälsa är en satsning på Finlands framtid

30.03.2023 17:04
Idag lider var tredje högskolestuderande i Finland av mental ohälsa, såsom depression eller ångest. Enligt senaste forskning är 7 procent av högskolestuderande utbrända och ytterligare 19 procent har lindrigare symptom på utbrändhet och en känsla av ineffektivitet. Coronapandemin har tydligt satt sina spår i studerandes liv och påverkat den mentala hälsan negativt. Dock kan vi inte enbart skylla på pandemin, då vi granskar den allvarliga nedåtgående trenden. Redan före pandemin har studerandes psykiska välmående varit en nedåtgående trend som fortsätter i fel riktning. Under hela 2000-talet har antalet studerande som drabbats av mental ohälsa stigit oroväckande.
Att som studerande försöka hänga med i studierna när kraven stiger, inflationen ökar och studiestödet inte räcker till, är omöjligt. Det rådande världsläget med kriget i Ukraina som skakat om hela Europa, stigande elpriser och bostadshyror orsakar även en enorm osäkerhet hos många studerande. Många studeranden har också hamnat utanför studiegemenskapen till följd av distansstudier och haft svårt att hitta tillbaka till campus efter pandemin. Dessutom rör enbart hälften av högskolestuderandena på sig tillräckligt enligt rekommendationerna. Upprätthållandet av en balanserad livsstil som skulle bidra till den mentala hälsan är enormt utmanande på grund av att de flesta studerande till råga på allt tvingas jobba vid sidan av sina heltidsstudier för att få pengarna att räcka till.
Sedan yrkeshögskolorna år 2021 övergick till Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) har trycket på studenthälsan varit stort och köerna ofta långa, speciellt på svenska. I Finland finns idag drygt 168 000 yrkeshögskolestuderanden, varav en tredjedel enligt THL:s och FPA:s Hälso- och välfärdsundersökning av högskolestuderande upplever att de behöver professionell hjälp för att komma vidare. I nuläget kan väntetiden för vård vara ställvis flera månader. I början av året 2023 höjdes även hälsovårdsavgiften för alla studerande till 73,60 euro, för att kompensera för det ökade trycket på studenthälsan och för att förbättra tillgången till tjänsterna. I längden är det dock ohållbart att höja avgiften för studerande varje år, som redan färdigt står under ekonomisk stress. Istället behöver mera resurser tillföras till studenthälsan för att åtgärda de långa vårdköerna och för att se till att studeranden får den hjälp de behöver i tid.
Inför riksdagsvalet, vill vi med dessa alarmerande siffror om studerandes välmående föra fram att studerandes mentala hälsa och välbefinnande måste tas upp som ett av huvudtemana i beslutsfattandet i samhället. En satsning på studerandes mentala hälsa är en satsning på Finlands framtid. Utan hjälp kan den redan sinande skaran av framtida skattebetalare minska ytterligare.
Abbe Karlsson, Arcada Studerandekår - ASK 
Lina Johansson, Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia - Novium

ANDRA LÄSER