Västnyländska idrottsföreningar med om att få coronaunderstöd

En rad västnyländska föreningar fanns med på listan när Undervisnings- och kulturministeriet beviljade 1 983 200 euro i coronaunderstöd till idrottsföreningar. Syftet med understödet är att lindra de ekonomiska förluster som coronapandemin orsakar föreningarna.

Sjundeå IF och Kyrkslätt IF – här representerade av respektive damlag i handboll – erhåller båda coronaunderstöd.
02.04.2021 19:30 UPPDATERAD 02.04.2021 21:31
Understöd beviljades till 280 motions- och idrottsföreningar. BK–46 fotboll i Karis, Sjundeå IF och Kyrkslättsföreningarna KyIF, KirkU och Rangers erhåller alla 7 000 euro var. Ekenäs IF får 4 500 euro, IF Raseborgs bidrag är 3 000 euro, medan RasBudo och Hangö Tennisklubb får 2 000 euro var.
Från listan kan också noteras Lojoföreningarna Lohjan kamppailukeskus, som idkar kamsport, med 7 000 euro och konståkningsklubben Lohjan Taitoluisteljat som får 1 500 euro.
Understödet får användas till kostnader som uppkommit under tiden 1.6.2020–31.1.2021 och som föranletts av hyror för lokaler samt av lönekostnader för handledare och tränare. Vid bedömningen av ansökningarna beaktades de tidigare understöd som fördelats till föreningarna från ministeriet år 2020. I april i fjol beviljades sammanlagt 19 600 000 euro till idrottsutbildningscenter och motions- och idrottsföreningar för att täcka kostnader för pandemin.

ANDRA LÄSER