Partierna ansvarar för att utse tillräckligt insatta valfunktionärer

I många kommuner har man inte fullföljt den obligatoriska utbildningen för samtliga funktionärer och den bristen har även gällt i flera västnyländska kommuner.

18.01.2019 05:53
Detta år är ett livligt valår med både riksdagsval den 14 april och EU-val den 26 maj. Därtill kan det ännu bli landskapsval i oktober om valreformen godkänns i riksdagen i mars.
Det är stadsstyrelsen som utser valnämnderna. På måndagen var ärendet första gången uppe och sedan blir det en del förändringar i nämndernas sammansättningar på flera möten i stadsstyrelsen efter det.
En del partier är för sent ute att avge rapport över sina medlemmar och utgår från att deras medlemmar från föregående val står till förfogande trots att det inte alltid är så. Och de tillfrågade ges inte alltid rätt information om sina förpliktelser. Kraven är rätt bestämda och försummelser underlyder strafflagen, en ordförande har det största straffrättsliga ansvaret att allt förlöper enligt strikta laga krav.

ANDRA LÄSER