Bidrag till idrottsanläggningar i Raseborg

Fritidsnämnden i Raseborg sammanträdde på torsdagen och fattade beslut om driftsbidrag till föreningsägda faciliteter. De anläggningarna som understöds är Ekenäshallen med 8 000 Euro, Ekenäs tennisklubb med 6 000 Euro, Fiskars tennisklubb med 5 000 Euro och Pojo Sport med 10 000 Euro.

I helhet har 35 000 Euro reserverats för dylika driftsbidrag. Det som inte används som bidrag till faciliteterna kommer att användas till andra bidrag.

ANDRA LÄSER