Ingen utsikt från Hangös öga

På lördagen fick turister för första gången besöka Russarö fyr efter att den varit stängd i åratal. Det enda de såg var fyrens insida.

Bättre vy ute. De turister som går in i fyren kan inte se ut.

Hufvudstadsbladets Dan Kronqvist hörde till den första turistgrupp som skulle få gå in i den karakteristiska åttakantiga fyren på Russarö – den som också kallas Hangös öga. Ön öppnades för turister för några år sedan men dörren till fyren förblev låst.

Fyren måste renoveras invändigt innan civila kunde släppas in. Nu är renoveringen klar och den första turen ut till Russarö skedde alltså på lördag.

Tyvärr blev besöket något av en besvikelse. Så här beskriver Kronqvist upplevelsen:

– För åtta euro får man gå upp i en renoverad fyr med halvgenomskinliga armerade fönsterglas i gluggarna och stängt högst upp till den yttre platån. Man får alltså gå upp och ner för trappan. Visst är det fin trappa. Men det blir tio cent per steg ungefär.

Turen till Russarö ordnades av Marine lines. Priset för hela utfärden på tre och en halv timme, med guidning på ön, är 37 euro per person – plus ytterligare åtta euro i inträdesavgift för fyren.

Ville ha tillbaka pengarna

Kronqvist var i sällskap av sju andra och gruppen ville ha tillbaka fyravgiften. Åtta euro för att gå i trappor är inte vad de väntade sig. Kronqvist tycker det är vilseledande konsumentupplysning, även om Marine lines skriver på sin hemsida att man får avlägga ett besök inne i fyren.

Jouko Tuomarmäki på Marine lines har blivit kontaktad av flera besökare som velat ha tillbaka inträdesavgiften. Några har redan mejlat honom sitt bankkontonummer. Han förstår deras besvikelse.

Tuomarmäki har trott att turisterna inte får vistas i utrymmet där linsen finns, men att de kan gå ut på avsatsen utanför.

Fastighetschef Pekka Korhonen på Trafikverket säger att så inte är fallet. Han mejlar säkerhetsföreskrifterna för Russarö och där står att avsatsen är förbjudet område.

Korhonen hänvisar till säkerhetsskäl. Fyren är först och främst en teknisk byggnad.

– Jag förstår att folk vill in i fyren men operatören borde berätta för dem att de bara får titta in i trappuppgången.

Risto Lappalainen, säkerhetschef på Trafikverket, har gjort upp säkerhetsreglerna för Russarös fyr. Han säger att vägen ut till avsatsen går via rummet där linsen finns. Enligt honom har staden fått reglerna i fjol.

När Tuomarmäki får höra vad Trafikverkets tjänstemän sagt meddelar han att besöken till själva fyren upphör. Han hade inte noterat besöksförbudet till avsatsen.

– Det är ingen vits att ta folk dit om de inte ser något. Trevligare är det att stå bredvid fyren och se ut över havet.

Utfärderna till Russarö fortsätter emellertid som förut.

Kronqvist får på tisdag eftermiddag ett mejl av Marine lines där man beklagar det som skett och lovar återbetala fyravgiften. Företaget fick nyckeln till fyren dagen innan själva utfärden och hann inte besöka byggnaden. Därför trodde man att det gick att se ut genom fönstren och att komma ut på avsatsen.

Säkerhetsföreskrifterna varierar från fyr till fyr. Lappalainen säger att till exempel Märket och Tankar är fyrar där allmänheten kan njuta av utsikten. Detsamma gäller Bengtskär, som ägs av stiftelsen för Åbo universitet.

Hangös turistbyrå presenterar Russarö i årets turistbroschyr. Där står att fyren öppnas för allmänheten denna sommar, men inget om att det är begränsat vad man får se. VN försökte på tisdagen få tag på turistchef Marika Pulliainen för en kommentar men lyckades inte.

ANDRA LÄSER