Stora stöd till ungdomsarbetet i Hangö

26.04.2016 11:00
Det uppsökande ungdomsarbetet och informations- och rådgivningstjänsterna för unga i Hangö har fått två betydande statliga stöd. Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat Hangö ett stöd på 20 000 euro för att utveckla rådgivningstjänsterna vid stadens rådgivningspunkt Point Via för ett år framåt. Rådgivningstjänsterna har levt på statsstöd i form av ett projekt sedan 2012 ända tills staden nyligen gick in för att göra befattningen som individuell handledare ordinarie. Det nya stödet är till för att utveckla tjänsterna.
Därtill har Regionförvaltningsverket beviljat hela 43 800 euro i statsbidrag för det uppsökande ungdomsarbetet. Anslaget gäller för tiden oktober 2016 till september 2017 och ska i första hand täcka löner för det uppsökande ungdomsarbetet.

ANDRA LÄSER