Ingå har fått flera doser – yngre i riskgrupper får vaccin nästa vecka

Nästa vecka kan Ingåbor som hör till en riskgrupp och är mellan 65 och 69 år reservera tid till coronavaccinering. Orsaken är att kommunen fått femtio doser av det vaccin som inte lämpar sig för personer över 70.

Vaccineringen i Ingå sker på hälsovårdscentralen i Ingå centrum. De som kan få vaccin nästa vecka ska vara mellan 65 och 69 år gamla och ha en sjukdom som kraftigt ökar risken för en svår variant av covid-19, ha genomgått organtransplantation eller stamcellstransplantation, ha en cancersjukdom under aktiv behandling, en svår kronisk njursjukdom, svår störning i immunförsvaret, svår kronisk lungsjukdom, läkemedelbehandlad typ-2 diabetes eller Downs syndrom (gäller vuxna). Den här gruppen ska reservera tid på adressen www.koronarokotusaika.fi/sv/. Det går inte att reservera tid per telefon.
Utöver de 50 doser av Astra Zenecas vaccin, som lämpar sig för personer under 70 år, har kommunen 60 dosser av Modernas vaccin. Personer som är 85 år och äldre, och som inte vaccinerats i hemvården, rings upp och erbjuds vaccinationstid med detta vaccin. Dessa vaccinationer inleds vecka 8. Tiderna bokas i samband med uppringningen och kan inte bokas via nätet. Stegvis kontaktas sedan personer över 80 år.
När man kommer till vaccineringen ska man ha med FPA-kort och en kopia av den senaste texten från vårdande enhet som bestyrker sjukdomens diagnos och svårighetsgrad (läkarintyg behövs inte).
ANDRA LÄSER