Närproducerad mat ska komma ännu närmare

Det finns konsumenter som gärna köper närproducerad mat, men kanske inte är beredda att ge sig ut i regn och rusk för att hämta två kilogram potatis en given tid. Alternativen blir fler – nu testas Finlands första foodhub Nylands mat i Hertonäs i Helsingfors.

Kajus Ahlberg i Sibbo vänder sig gärna direkt till konsumenterna.

Nylands mat är en så kallad foodhub, och ett exempel på partnerskapsjordbruk. Målet är att matproducenter och konsumenter skriver kontrakt om leverans och köp under en längre tid. Då kan konsumenterna komma med önskemål och producenterna föra fram säsongsprodukter. Att samla produkterna i ett gemensamt lager betyder också större frihet för båda parter.

– En foodhub definieras av att det finns högst en mellanhand mellan producent och konsument. Den kan både rikta sig till privatpersoner eller till exempel till skolor, sjukhus eller restauranger, säger äppelodlaren och SLC-ombudsmannen Rikard Korkman.

Drivande kraft. SLC:s ombudsman Rikard Korkman är en av krafterna bakom Nylands mat. Han är själv äppelodlare och har tagit fram ett sätt att sälja äppelträdsandelar.

Korkman är en av de drivande krafterna bakom Nylands mat, som inledde verksamheten i början av oktober. I den första fasen handlar det om att förmedla grönsaker, fisk och spannmål via ett 6 x 2,5 meter stort utrymme vid Hertonäs bibliotek.

Olli Repo, som varit aktiv i matcirklar i många år, kan nu även titulera sig foodhub manager.

– I Hertonäs försöker vi ta reda på hur det fungerar om konsumenterna kan hämta sina leveranser när det passar dem. Med ett smart lås kan man hantera vem som kommer in och följa vem som varit inne. Just nu är det färdiga kassar, men på sikt kan man fundera på om det är fiffigt att konsumenterna plockar ihop sina egna beställningar, säger Repo som ännu inte vet hur mycket varor som får plats och hur man sköter logistiken med tomma lådor och nya leveranser.

Motsvarande skrubbar skulle i princip kunna placeras var som helt, till exempel på en större arbetsplats. Eller så kan man samarbeta med cykelbud eller matkasseföretagare för att få produkter distribuerade ända hem.

Smart lås. Olli Repo håller i trådarna på Nylands mat som har ett eget lager i Hertonäs bibliotek. Där kan kunderna hämta sina varor när det passar dem. Nästa leverans sker i slutet av månaden.

Ny kanal för producenter

Tanken med hubben är att konsumenterna ska få färska, högklassiga produkter och att producenterna ska få en skälig ersättning för dem. Hubben sköter förmedlingen och marknadsföringen, medan producenterna kan samarbeta om leveranser till lagret, i detta fall skrubben. En av producenterna som är med i Nylands mat är Malmgård i Lovisa.

– Det passar oss jättebra att föra produkter till ett visst ställe när vi kommer till Helsingfors, och att konsumenten hämtar sina inköp när det passar dem, säger Malmgårds ägare Henrik Creutz.

Just nu är det många som vill köpa emmer, men alla vill inte köra till Lovisa för ett kilogram mjöl.

– Malmgård är alltid med och testar nya sätt att komma närmare konsumenten. Hoppas det här fungerar, säger Creutz.

Kaijus Ahlberg och Minna Tengvall som driver Ahlbergs trädgård i sydvästra Sibbo ser även de Nylands mat som en kanal bland andra.

– Vi är en liten ekologisk gård. Då går det inte att sälja till de stora centralaffärerna, vi vill gärna vända oss direkt till konsumenten, säger Ahlberg.

De uppskattar Reko-ringarna men det betyder mycket jobb för dem. Först gör de en normal arbetsdag, på kvällen kör de runt och säljer.

Utöver Nylands mat planerar de också att börja med direktförsäljning från gården i vår.

– Man ska beställa varorna på nätet och sedan hämta dem här, säger Ahlberg.

Sitra finansierar

När Nylands mat presenterades i Helsingfors på tisdagen var det många som jämförde modellen med Reko-ringar. Som verksamheten ser ut just nu är det i princip flexibiliteten i avhämtningen som skiljer, men redan nästa år ska hubben kunna leverera till hotell.

I mitten av 2019, när det ska finnas fem lager och tusen avtal med konsumenter, fattas beslut om det hela sköts bäst i bolagsform med både konsumenter och producenter som delägare.

Hanna Mattila är expert inom cirkulär ekonomi vid jubileumsfonden Sitra, som stöder projektet finansiellt.

– Med tanke på Finlands framtid är det viktigt att ta fram en hållbar matkedja. I det här fallet gäller det att hitta nya samarbetsformer, säger Mattila.

Det finns stort engagemang beträffande närproducerad mat på olika håll. Kan andra också få pengar för liknande satsningar, Hanna Mattila?

– Nej, vi ska först utvärdera det här projektet. Men resultaten blir tillgängliga för alla.

De säljer via Nylands mat

Malmgård

Råbäck gård

Pickala gård

Ahlbergs trädgård

Lehtokummun luomutila

Lill-klobb permaculture

Fräsars gård

Stanin hani

Kaupunkilaisten oma pelto

Fiskaren Ben Henriksson

Mäntymäen luomutila

Förhandlingar förs med fler producenter, och intresserade uppmanas ta kontakt.

ANDRA LÄSER