Fyren ska leda matgästerna rätt

I går beviljade miljö- och byggnadsnämnden bygglov för Tom Nylunds restaurang i Norra hamnen. Vid månadsskiftet börjar det konkreta arbetet med "projekt Fyren" som ska vara klart redan om ett år.

Så här kommer Fyren att gestalta sig sedd från Norra Strandgatan.
– Vi har vridit och vänt länge och noggrant. Men vi har blivit bra bemötta. Stadens tjänstemän har varit noggranna och krävande – i positiv bemärkelse.
Det säger Tom Nylund som via sitt bolag Opportunito förverkligar ett av de högst profilerade byggnadsprojekten i Ekenäs stadskärna på länge.
– Under processens gång har jag insett hur viktigt det här projektet är både för staden och för invånarna. Det är fråga om ett nytt landmärke i staden och vi hoppas att vi kan göra så många som möjligt nöjda. Designen borde inte reta någon, säger Nylund.
– Det vi eftersträvat och som staden önskat, är en paviljongliknande byggnad, säger Janina Skult som planerat byggnaden tillsammans med arkitekt Lasse Heikkinen.
Där spelar den inglasade terrassen, närheten till havet och öppenheten en viktig roll.
– Stilen har till och med klassiska drag, till exempel det valmade taket. Byggnaden ska inte se gammal ut men den ska inte heller se så modern ut att det inte passar i stadsbilden, säger Heikkinen.
– Det ska vara en byggnad som sammanlänkar Port 19 och det gamla i gästhamnen, säger Skult.
Den ursprungliga byggrutan var i samma rikting som det rivna magasinets. Nu har man vänt byggrutan så att den huvudsakliga vyn från restaurangen blir mot söder, det vill säga mot gästhamnen. Det skapar både en fin södervy men gör samtidigt området luftigare eftersom avståndet till de nya bostadshusen blir betydligt större än det hade blivit i den ursprungliga planen.
Det blir fri passage runt nybygget. Där ska finnas bänkar för flanörer att slå sig ner på. Staden kommer att bygga ut hamntorget enligt samma tidtabell. Målsättningen är att helheten ska vara klar till sommaren 2019. Byggnadsarbetet inleds förhoppningsvis redan vid månadsskiftet med pålning.
– Vi vill få det snabbt undanstökat så att det stör så lite som möjligt, säger Nylund.

Glas och granit

Fasaden präglas av glas och granit. Glasväggen mot gästhamnen består av skjutdörrar som går att öppna om vädret tillåter. Terrassen är med andra ord integrerad i den övriga restaurangen.
– Det är ingen trätrall med uppochnedvända möbler som står oanvända tio månader av året. Huset blir vackert från alla håll. Det kommer inte att finnas någon ful baksida. Till exempel avfallshanteringen är integrerad i byggnaden. Allt är snyggt bakom en dörr, säger Nylund.
De stora takutsprången gör att huset släpper in mer solsken på våren då solen ligger lägre och, vice versa, ger mer skydd på sommaren då solen står högre.
Även om byggnaden är vacker att se på är det funktionaliteten som bestämt mycket. Man har velat skapa de bästa förutsättningarna för restaurangen både inomhus och utomhus och planerat resten av byggnaden efter det.
– Vi har de facto utgått från köket och arbetat oss utåt, säger Skult och Heikkinen.
Nedre våningen blir helt och hållet vigd för restaurangen.
– Det fanns inte plats för annat när köket och de sociala utrymmena fick ta den plats de behövde, säger Nylund.
Restaurangen rymmer drygt 200 kunder och är ett ställe där man, vare sig man är arbets- eller finklädd, kan samlas för morgonkaffe, lunch, after work och mer eller mindre sofistikerad à la carte. Det finns två kabinett för tillfällen grupper som behöver dra sig undan.

Lokalt projekt

I tidigare projekt har Nylund förlitat sig på lokala krafter, så även nu.
K. Jousmaa reser de tyngre konstruktionerna och Björn Grönings företag står för finliret.
– Vi kommer att ha ett nära samarbete med Ekenäs Energi kring integrerade solpaneler och tillsammans med Geberit kommer vi se till att även toaletterna håller hög klass, säger Nylund.
– I det här projektet är investeraren, krögaren, planerarna och största delen av hantverkarna lokala. Det är ganska sällsynt och väldigt viktigt, säger Heikkinen.
Vad slutsumman kommer att landa på vill Nylund inte avslöja.
– Men det är inget budgetbygge, konstaterar han.
Även hyresgästen blir lokal. Det är den mångårige krögaren Hasse Lundström som kommer att driva restaurangen. Lundström gör för tillfället sin sista säsong på Knipan och kommer efter det att satsa 100 procent på Fyren. Lundström som tidigare varit krögare på ställen med minst 110 år på nacken vill nu ta vara på möjligheten att vara med från början.
– Det här en möjlighet att vara med och skriva historia i staden.
Lundström driver för tillfället också GH Klubben på Bryggerigården. Det han kan säga om Klubben just nu, är att konceptet kommer att förändras.
– Möjligtvis blir det en beställningsrestaurang. Eller kanske finns det någon annan som vill ta över.
Det är tydligt att den garvade köksmästaren är taggad inför en ny era i Fyren.
– Här kan man sitta en kväll i januari och utsikten är ändå fin. När man tänker på det inser man vilka möjligheter det här stället erbjuder. Nu är restaurangen åt rätt håll. Det är inte fallet med Knipan där man har den bästa utsikten från köket.
Gänget får frågan om Fyren kommer att sluka alla matgäster i hamnen.
– Jag tror det är precis tvärtom. Den här etableringen hjälper alla. Det lockar mer folk till staden, säger Lundström.
Heikkinen håller med.
– Det kommer att bli som i Nådendal, Hangö och åstranden i Åbo: Man kommer hit för att äta, säger Lasse Heikkinen.

ANDRA LÄSER