Stadsstyrelsen vill inte sälja aktier i Raseborgs Energi – "Tydligt att det inte fanns politiskt understöd"

Stadsstyrelsen i Raseborg har i kväll enhälligt beslutat förkasta stadsdirektörens förslag om att be stadsfullmäktige om tillåtelse att initiera en försäljningsprocess av aktier i Raseborgs Energi.

Stadsstyrelsen i Raseborg har förkastat stadsdirektörens förslag att starta en process som skulle syfta till att sälja aktier i Raseborgs Energi.
18.10.2021 22:56 UPPDATERAD 20.10.2021 11:50
Raseborgs stadsstyrelse har förkastat stadsdirektör Ragnar Lundqvists förslag att starta en process för att sälja en minoritetsandel av aktierna i stadens energibolag Raseborgs Energi. Förslaget att förkasta stadsdirektörens beredning gavs av Mikael Nylund, SFP. Första att uttrycka sitt stöd var Camilla Grundström, SDP.
– Flera stämde sedan in i det, det blev tydligt att det inte fanns politiskt understöd. Beslutet var enhälligt, säger stadsstyrelsens ordförande Anita Westerholm, SFP.
Stadsdirektören motiverade sitt förslag med att det skulle ge staden pengar som kunde användas för utveckling. En tanke är att en del av pengarna från försäljningen kunde placeras långsiktigt, exempelvis i fonder. Då kunde avkastningen användas för utveckling av stadens verksamheter.

ANDRA LÄSER