Tandkliniken blir dyrare än beräknat

Ett tilläggsanslag på 120 000 euro behövs för att bygga den nya tandkliniken i Sjundeå.

29.08.2018 14:00
I maj valde Sjundeå kommun Teijo-Talot till leverantör av den nya tandkliniken som ska ersätta de gamla utrymmena där man länge tampats med dålig inomhusluft. Teijo-Talots anbud gick på 695 000 euro. I budgeten för år 2018 hade kommunen reserverat 700 000 euro för den nya tandkliniken. Summan var avsedd att räcka till kostnader för bland annat elplanering, vvs-planering, fasta möbler, förflyttning av vårdenheterna från den gamla tandkliniken och WLAN-förbindelse. Eftersom anslaget nu inte räcker till ansöker tekniska nämnden om 120 000 euro mer för att tandkliniken ska kunna byggas.
Processen som lett till en ny tandklinik har varit lång. Personalen har länge klagat på dålig inomhusluft och kommunen har gjort otaliga försök att åtgärda situationen. Till sist tröt tålamodet och tandvårdens personal förde ärendet till Regionförvaltningsverket. Verkets utslag var att kommunen måste kontrollera vilken effekt tätningarna i tandvårdens lokaler har haft.
När en ny tandklinik konkurrensutsattes kom inte ett enda anbud in. Först på andra varvet fick kommunen napp, efter att man minskat på kraven för leverantören.

ANDRA LÄSER