Renoveringen av kajkanten skadade byggnad intill – nu tvistar parterna om ansvaret

Ett båtföretags tegelbyggnad på västra sidan av Ingå å har fått omfattande skador i samband med renoveringen av kajen. Av säkerhetsskäl kan byggnaden inte användas. Entreprenören säger att man följt planerna för jobbet.

Satt sig. Tegelhuset vid åkanten har fått sprickor och satt sig.
– I samband med att entreprenören gjorde arbeten vid tegelbyggnaden uppstod det sprickor i byggnaden. Hela husändan har satt sig, säger Ingås tekniska chef Peter Bergman.
– Nu pågår en tvist om hur man ska gå vidare. Företaget som äger byggnaden vill ha en ny byggnad medan entreprenören vill reparera. Vi behandlar ärendet nästa vecka.

Komplicerad ansvarsfråga

Enligt Ari Laavainen, styrelseordförande vid företaget Suomen vesityö som står för entreprenaden i Ingå, har företaget följt de planer som gjorts för renoveringen. Ansvarsfrågan är därför enligt Laavainen komplicerad.
– Vi har gjort som det stod i planerna att vi ska göra, och arbetet är beställt av kommunen. Så nu förhandlar vi om vem som ersätter och vad.
Enligt Peter Bergman är kommunens ansvar tydligt definierat i det avtal som ingåtts med entreprenören. Enligt det avtalet har entreprenören godkänt de ritningar och planer som gjorts för arbetet.
– Entreprenören har heller inte kommit med några krav på ändringar i hur det ska byggas. Så ansvaret faller inte på kommunen.
Sprickor. Nya sprickor har uppstått på huset i samband med renoveringen av kajkanten.
Processen har ytterligare försvårats av att det skadade huset är byggt 1932 och att det inte finns några uppgifter om konstruktionerna.
– Husgrunden uppfyller knappast dagens krav. Det är en gammal tegelbyggnad som hade sprickor redan från tidigare, säger Laavainen.

Wilhelmsdal, då?

På byn rör det sig rykten om att också Wilhelmsdal, Ingås gamla bibliotek, har sjunkit.

Stämmer det att Wilhelmsdal har sjunkit?

– Nej, det stämmer inte. Det rör sig rykten på byn men vi har mätningar på gång där hela tiden och där har inte hänt någonting, säger Laavainen.
– Wilhelmsdal står på en bättre plats än tegelbyggnaden och byggnaden har en helt annan konstruktion, säger Bergman.
Sedan skadorna på tegelbyggnaden upptäcktes har renoveringsarbetet på västra sidan av ån stått stilla.
– Det är förstås tokigt för kommunen att arbetet står stilla tills husfrågan är utredd. Också för företaget som äger huset är det mycket tråkigt, de är ju involverade här som tredje part. Det är på alla sätt en jobbig situation, säger Peter Bergman.
På andra sidan ån, vid torgkanten, fortskrider renoveringen av kajkanten planenligt.