Bra läge för en timeout i Norra hamnen

De storstilade planerna på ett köpcentrum i Norra hamnen i Ekenäs kom av sig. Nu får man i stället tänka om.

Tillbaka till ritbordet. Planerna på ett köpcentrum I Norra hamnen i Ekenäs kom av sig. Fullmäktigeledamöterna – här med Johan Kvarnström. Ira Donner och Ann-Katrin Bender – lär få återkomma till Norra hamnens framtid.
En verklig långkörare kom i mål vid stadsstyrelsens möte för en vecka sedan. Köpcentret Pier 25 i Norra hamnen i Ekenäs kommer inte att bli av efter att företaget Mäenpää Byggnads har dragit sig ur avtalet med Raseborgs stad. I ett brev till staden skriver företaget att det inte finns förutsättningar att bygga ett köpcenter i Norra hamnen.
Därmed har plötsligt fullmäktigeledamöterna Ira Donner (Gröna), Ann-Katrin Bender (SFP) och Johan Kvarnström (SDP) en tom spelplan framför sig. I det här fallet är det dessutom rent bokstavligen där de står i Norra hamnen i ett stilla regn och blickar ut över tomten dit köpcentret var tänkt.
– Nu kommer det säkert inte att hända något på en tid, men sedan får vi se vad som sker. Utgångsläget är att det finns en godkänd detaljplan för området och där talas det om en kommersiell verksamhet, säger Ann-Katrin Bender.
– Men samtidigt kan förstås planer alltid ändras om det finns ett behov. Men nu är vi i en situation där vi kan stanna upp och fundera hur vi vill gå vidare, säger Ira Donner.

Del av politiken

De två satt också med i fullmäktige när det röstades 2015 om en ny detaljplan som möjliggjorde att bygga ett köpcentrum i Norra hamnen. I ett delat fullmäktige vann ja-sidan med 22-19 i röster. Av de större grupperingarna var det bara de gröna som inte sprack. Där röstade man nej.
– Det handlade åtminstone till en del om en ideell övertygelse och jag är förstås lättad över att det gick så här till slut. Men någon skadeglädje känner jag inte, även om debatten stundvis var ganska frän, säger Donner.
På ja-sidan fanns då Ann-Katrin Bender. Inte heller hon tar till några större gester nu tre år senare:
– Jag röstade då ja efter ha övervägt noga. Det är inget jag ångrar, men saker ändras och nu gick det så här. Det hör till politiken.
Johan Kvarnström har inget bagage att bära på i den här frågan. Han gör nu sin första period i fullmäktige och kom in mitt i processen.
– Men det skulle ha varit ett intressant ärende att rösta om, och samtidigt väldigt svårt. Det finns så många aspekter här, säger han.

Intresse på gatan

Och visst finns det ett väldigt stort intresse för ämnet. Inte minst i Ekenäs har utvecklingen i Norra hamnen varit aktuell redan länge.
– Det är litet fascinerande för det har är egentligen den enda fråga där jag varit med om att folk spontant kommer fram till en på torget och vill diskutera, säger Bender.
– Men du var inte med när beläggningen på torget var på tapeten. Det var litet liknande då, säger Ira Donner angående en av de riktiga Ekenäsklassikerna.
Samtidigt är det inte helt överraskande att frågan väcker så stort intresse. Norra hamnen är en av paradplatserna i Ekenäs och har ett stort symbolvärde.
– Det är klart att när det sedan börjar pratas om att bygga ett köpcenter som går över tågbanan blir allt väldigt påtagligt, säger Johan Kvarnström om ett av de mera uppseendeväckande alternativen.

Ovisst

I nuläget talar dock inte speciellt mycket för att det blir ett köpcenter över huvud taget i Norra hamnen. Däremot finns Mäenpääs projekt Port 19 kvar. Där har fyra bostadshus med 36 lägenheter redan byggts och sammanlagt skall det byggas nio bostadshus med 75 lägenheter.
– Man ska komma ihåg att vi talar om två skilda projekt här. Köpcentret var det ena och bostadshusen det andra, där har det skett inte någon ändring. Det är ju inte så att en stor del av området blir tomt, utan där kommer det bostadshus. Det som är öppet är vad som händer på den sista delen, den mot järnvägen, säger Johan Kvarnström.
I detaljplanen är den tomten, som ägs av staden, avsedd för affärsutrymmen. Man kan också tänka sig lösningar som är mindre är regelrätta köpcenter.
– Men talar vi om dagligvaruaffärer behöver vi inte fler. Sådana finns det redan, plus att centrum i Ekenäs kanske inte riktigt finns i Norra hamnen. Tvärtom verkar ju affärerna flytta upp till Genvägen, säger Ira Donner.

Ingen panik

Man har ändå ingen panik i frågan. Det att köpcentrumsplanerna nu gick i träda ger också en möjlighet till eftertanke.
– Och det är klart att vi skall se på möjligheterna och vad vi kan göra. Vi har en godkänd plan som vi kan förverkliga, men vi kan också avvakta och se. Och det är det kanske det jag lutar mot mest. Dyker det upp något intressant företag med en spännande idé kan vi se på den. Annars väntar vi och ser tiden an, säger Ann-Katrin Bender.
– Det är säkert det alternativ som just nu är det mest troliga. Samtidigt var det redan förra gången ont om aktörer som var villiga att bygga köpcenter, och det är ju inte sagt att intresset är större i dag. Tiderna är kanske dessutom lite annorlunda nu med en växande näthandel, säger Ira Donner.

Många förslag

Genom åren har det också funnits många förslag och tankar på vad man kunde göra i Norra hamnen – till exempel bygga ett kulturhus i någon form. I det skyddade Kronomagasinet, som ligger precis intill, var man redan en god bit på väg.
– Personligen hoppas jag att man kunde få mera liv i Kronomagasinet igen. Det är en mäktig byggnad med fina utrymmen som man säkert kunde utveckla, säger Johan Kvarnström.
Och skall det byggas något på den anvisade tomten är det nog förmodligen någon utifrån som ska göra det. Fullmäktigeledamöterna har svårt att tro att staden skulle bygga något där i egen regi.
– Staden har redan fastigheter som vi försöker bli av med och att då börja bygga något nytt till känns inte helt realistiskt. Men det vi borde göra är att analysera situationen och prioritera – till exempel företagarnas initiativ om att hyra in sig i det gamla stadshuset vid Ekenäs torg är mycket intressant, säger Ann-Katrin Bender.

Inget måste

En möjlighet är förstås också att inte göra något alls, utan låta tomten som var tänkt för köpcentret vara orörd. Förslaget skjuts inte direkt ner i alla fall.
– Personligen skulle jag inte ha något mot det. I dag är det ett fint grönområde med en vacker träddunge och jag ser gärna att det blir kvar, speciellt med tanke på att sådana områden försvinner här och var i staden, säger Ira Donner.
Det som alla tre gärna skulle se är någon form av sammanhållande länk allt från Norra hamnen fram till Gamla bastun vid Västvallen. Samtidigt betonar de vikten av att ta med invånarna i planeringen i ett tidigt skede och att man kommunicerar i en positiv anda.
– Om man börjar visionera fritt är min dröm någon form av en saluhall med lokala produkter. Det skulle passa väldigt bra in i stadens image och ge ett mervärde. Men först borde man då hitta någon som vill driva en dylik verksamhet, säger Johan Kvarnström.

ANDRA LÄSER