Uppsök inte sjukhuset direkt – ring 112!

Bild: Johanna Lemström

I nödsituationer ska man inte längre uppsöka Raseborgs sjukhus direkt, utan ringa nödnumret 112. Det beror på ändringar i jourverksamheten.

Som nödsituation räknas bland annat plötslig stark bröstsmärta eller andningssvårigheter, nya förlamningssymtom som tyder på störning i hjärnans blodcirkulation, såsom plötslig slapphet eller förlust av funktionsduglighet i en extremitet eller talsvårigheter.

Vid andra brådskande hälsoproblem ska man ringa jourhjälpen på numret 116  117 innan man uppsöker jouren. På jourhjälpen finns hälsovårdspersonal dygnet runt som bedömer vårdbehovet per telefon, och hänvisar till rätt vårdplats eller ger råd i egenvård.

Dessa lindrigare, men ändå brådskande hälsoproblem kan vara kontusioner, vrickningar, sår, infektionssymtom, smärtor i extremiteter och rygg, huvudvärk eller näsblödning.

Mer läsning