Raseborgs Energi får köpa gatubelysningen

Bild: Arkiv/Kristoffer Aberg

Raseborgs stadsfullmäktige har godkänt att stadens gatubelysning överlåts till Raseborgs Energi. Avtalet kring försäljningen måste stadsstyrelsen däremot fila vidare på.

Raseborgs Energi ska erlägga sammanlagt tre miljoner i tre rater för stadens gatubelysningsnät. Stadsfullmäktige godkände i går måndag att gatubelysningen överlåts till bolaget, men avtalet kring försäljningen godkändes inte. Stadsstyrelsen gavs i uppdrag att fila vidare på avtalet.

Förslaget från stadsstyrelsen till fullmäktige var att avtalet skulle godkännas. SFP:s Mikael Borgman höll ett långt inlägg där han bland annat kritiserade att avtalet om överlåtelsen är uppgjort på finska, trots att Raseborgs stad har en svenskspråkig majoritet och avtalet görs med stadens eget dotterbolag.

Hans inlägg utmynnade i ett förslag om att godkänna överlåtelsen, men inte avtalet. Partikamraten Sven Holmberg stödde förslaget. Fullmäktige fattade därefter enhälligt beslut i enlighet med Borgmans förslag.

Gatubelysningen överförs till Raseborgs Energi från den 1 januari 2021. Köpesumman betalas i tre rater om en miljon var. Raterna ska betalas den 31 januari 2021, 2022 och 2023.

Konsekvenserna av avtalet beaktas i budgeten för 2021.

Socialdemokraternas Roy Hellén och Ulf Heimberg anmälde jäv inför behandlingen av ärendet och lämnade mötet under behandlingen av den här paragrafen. Hellén är medlem i energibolagets styrelse, liksom Heimbergs hustru.

SFP:s Björn Siggberg som är styrelseordförande i Raseborgs Energi deltog inte i fullmäktigemötet, och anmälde följaktligen inte heller jäv. Maj-Britt Malmén ersatte Siggberg i fullmäktige i måndags.

Artikeln är rättad 27.9. Mikael Borgman kritiserade att avtalet är uppgjort på finska, inte BDO:s rapport.