Raseborg samarbetsförhandlar – 40 årsverken i fara

Bild: Lina Enlund

Raseborgs stad inleder samarbetsförfarande och utredning om utlokalisering av verksamhet. Målet är att spara två miljoner.

Stadsstyrelsen i Raseborg beslöt i går måndag att inleda samarbetsförfarande för att minska personalkostnaderna med 2 miljoner euro.

Stadsstyrelsens ordförande Anders Walls, SFP, säger att det motsvarar ungefär 40 årsverken om man räknar med i snitt 52 000 euro per årsverke.

– Tidigare har vi kunnat minska på personalresurseringen genom pensionsarrangemang och genom att inte förnya tidsbundna kontrakt, men jag vet inte hur långt det lyckas nu.

Kommitté sköter

Samarbetsförfarandet sköts i stadens samarbetskommitté och resultatet fastställs senare av stadsstyrelsen. Samarbetsförfarandet ska enligt lagen pågå i minst sex veckor.

Samarbetskommitténs ordförande Linnéa Henriksson, SFP, säger att man ännu inte formellt kallat till samarbetsförhandlingar.

– Samarbetskommittén har sedan tidigare ett möte inplanerat till den 14 september, det är möjligt att det blir startdagen för förhandlingarna, säger hon.

Orsaken till förhandlingarna är ekonomin:

– Raseborgs ekonomi faller bara djupare. Vi har inga alternativ, säger Linnéa Henriksson.

Stadsstyrelsen beslöt därtill ge stadsdirektören och tekniska sektorn i uppdrag att göra en utredning om utlokalisering av fastighetsskötsel och -underhåll, samt städning.

En marknadskartläggning ska göras för att definiera kostnadsnivån.

Den här delen av beslutet om samarbetsförhandlingarna föregicks av en omröstning. Socialdemokraterna föreslog att det inte skulle göras en utredning om utlokalisering. SFP:s och Samlingspartiets röster avgjorde, varför utredningen genomförs.

Ingen unik situation

Heidi Åkerfelt, huvudförtroendeman för dem som hör till fackorganisationen Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena (JHL), konstaterar att Raseborgs situation inte är unik.

– Det är inte den enda kommunen med ekonomiska problem.

Beskedet om samarbetsförhandlingar kom därför inte som någon direkt överraskning.

JHL har cirka 450 medlemmar anställda av staden. De utgör en brokig skara med allt från personal inom den sociala branschen till skolgångshandledare, dagvårdspersonal och städ-, köks- och fastighetspersonal. 

Artikeln uppdaterad med kommentarer av Anders Walls och Linnéa Henriksson den 1.9 klockan 15.40, samt kommentar av Heidi Åkerfelt den 2.9 klockan 10.17.