Raseborg måste ty sig till köpläkare

Bild: Mostphotos

Raseborgs hälsocentral har sedan början av september ingen överläkare och ingen biträdande överläkare heller. Orsaken är att man inte lyckats rekrytera läkare.

Tjänsterna som överläkare och vice överläkare vid Raseborgs hälsocentral har varit ledigförklarade – men ingen har sökt jobben. Inga privata serviceproducenter har heller kunnat erbjuda seniorläkartjä...