Ökade krav på polisens arbete

På fältet. Närvaron är avgörande, vi vet var vi skall vara och folk känner oss, säger äldre konstaplarna Johanna Lindroos och Rikard Lindroos som arbetar med förebyggande av brott. Bild: Lina Enlund

Förebyggande verksamhet ingår i polisens uppgifter enligt lag. I inrikesministeriets strategi för den förebyggande verksamheten under perioden för 2019–23 konstateras bland annat att förändringarna i omvärlden har ökat kraven på polisens arbete.

Inrikesministeriet gav i fjol ut publikationen Polisens strategi för förebyggande arbete 2019–2023. Där slog man fast att den förebyggande verksamheten syftar till att upprätthålla samhällets och männ...