Nya båtrampen nästan klar, parkeringen åtgärdas före midsommar

Den nya båtrampen som byggts väster om Ingå å är på så gott som klar. Byggplatsen i hamnen blir ändå kvar eftersom parkeringsområdet ska jämnas ut.

Ingå kommun passar på att höja parkeringsplatsen väster om ån nu då området är avspärrat på grund av bygget av den nya båtrampen. – Parkeringen har varit så låg så vi lyfter upp den nu samtidigt, meda...