Ny friluftsled planeras längs Svartån

Ett stycke efter Billnäs skola viker den planerade leden bort från ån och löper över åkermark fram till den befintliga Banvallens friluftsled. Det är den streckade blå leden som är den nya leden. Bild: Raseborgs stad

Snart kan det bli möjligt att ta sig till fots eller cykel längs Svartån från Billnäs till Pumpviken. En ny friluftsled, som ansluter till Banvallens friluftsled, ingår nämligen i en ny parkplan.

Raseborgs tekniska central har gjort upp en ny parkplan med en ny friluftsled som ska löpa längs Svartån. Då den förverkligas blir det möjligt att promenera, löpa eller cykla längs ån från Pumpviken ut till Billnäs.

Den nya delen av friluftsleden planeras korsa väg 111 ungefär vid det gamla reningsverket för att ringla vidare längs ån nedanom Billnäs industriområde.

Det här avsnittet, den blå streckade linjen, löper längs ån genom Billnäs industriområde. Bild: Raseborgs stad

Vid det gamla reningsverket i Karis korsar leden väg 111 och planeras gå mellan bostadsområdet i Pentby och Svartån fram till Pumpviken. Bild: Raseborgs stad

Ett stycke efter Billnäs skola vänder leden bort från ån, korsar Bruksvägen och fortsätter över åkermark fram till en befintlig led, Banvallens friluftsled, som invigdes för ett år sedan.

Totalt mäter det nu planerade avsnittet nästan två kilometer. Det är en del av en helhet som omfattar en friluftsled från Karis kyrka till Pojo och vidare till Fiskars. Då avsnittet mellan Pumpviken och Billnäs är färdigt är tanken att ansluta leden från Pumpviken till Karis kyrka.

Den nya parkplanen läggs nu till påseende. Tekniska nämnden behandlade parkplanen på sitt möte i tisdags.

Mer läsning