Mera grus bäddar för bättre öringslek i Lempansån – nytt projekt i sommar

Bild: VN-arkiv/Benjamin Lundin

Trots att Lempansån har rensats är den inte tillräckligt lockande för öringar. Det planerar Västra Nylands vatten och miljö att åtgärda i sommar.

Mera grus och lägre trösklar är centrala mål för ett projekt som ska iståndsätta Lempansån i norra Sjundeå. Ån har rensats, fåran rätats ut och stenar från bottnen har lyfts upp på stranden. Men det finns fortfarande trösklar av sten som går tvärs över fåran. De här trösklarna måste avlägsnas för att öringen ska kunna röra sig fritt i ån.

Dessutom ska Västra Nylands vatten och miljö (Luvy) anlägga åtminstone fyra grusbäddar för öringen, som lägger sin rom i grus. Totalt handlar det om ett kring 20 kvadratmeter stort område. Åtgärderna gör också åavsnittet lämpligare för öringsungar.

Luvy planerar att påbörja projektet efter midsommar. Eventuellt kommer man i ett senare skede att ordna talko vid ån för att anlägga ytterligare en grusbädd för öringarna på ett skyddsområde för lundar längre söderut.

Mer läsning