Mehiläinen får fler specialistläkare

Den privata läkarstationen Mehiläinen utökar sitt serviceutbud i Raseborg med flera specialistläkare.

I månadsskiftet augusti–september börjar tre nya specialister hos Mehiläinen i Ekenäs och tre nya i Karis.

Enheten i Karis utökar med en ungdomspsykiatrisk, en gynekologisk och en ortopedisk mottagning. I Ekenäs växer utbudet med gastroenterologi, kardiologi och pediatri.

– Mehiläinens nya specialområden och specialkunnande kompletterar regionens serviceutbud. Exempel på detta är gastroenterolog Fredrik Forsström och ungdomspsykiater Maija-Leena Nyholm, säger chefen för Mehiläinens Raseborgsenhet Tuomas Vaalto.

Mehiläinen erbjuder också arbetslivs- och läkarcentralstjänster, laboratorie- och fysioterapitjänster i regionen.